Betingelser & Priser

AFLYSNINGR

Hvis musiklæreren af tvingende grunde må aflyse, vil den aflyste lektion enten blive erstattet en anden dag eller givet straks af en vikar. Er det ikke mulig at erstatte lektionen inden udgangen af juni måned 2019, refunderes beløbet for lektionen. Læreren fører protokol.

 

Hvis dit barn går på Bernadotteskolen, bør du hjælpe dit barn med at huske at komme til undervisningen, da lærerne bruger kostbar tid på at hente eleverne. Du kan evt. lave en aftale med pædagogerne i skolens fritidsordning om at hjælpe dit barn med at huske undervisningen.

 

UDMELDELSE / PRØVETID

Hvis eleven ikke ønsker at fortsætte, skal udmeldelsen ske skriftligt til bestyrelsen ”bernamus@gmail.com”. Opsigelsesvarslet er løbende måned + 1 måned.

 

For gamle elever bliver kontingentet ikke tilbagebetalt.

 

MEDLEMSKONTINGENT

DKK 575,00 kr. pr. familie for sæson 2019 / 2020.
UNDERVISNINGSGEBYRER (mindre udgifter til noder kan komme oven i)

 

Instrument og sang

• 1/2 lektion (25 minutter) DKK 810,00 pr. måned
• 1/1 lektion (50 minutter) DKK 1.499,00 pr. måned

 

Kor

-1/1 lektion (50 minutter) DDK 420 kr. pr måned pr. elev

 

Sammenspil, udbydes til to elever eller derover

– Lektion ved 2 elever: 30 min. DKK 590 kr. pr. måned pr. elev

• Lektion ved 3 elever: 40 min. DKK 590 kr. pr. måned pr. elev

• Lektion ved 4 elever og flere: 50 min. DKK 590 kr. pr. måned pr. elev

For at deltage i sammenspil skal eleven have modtaget undervisning i sit instrument.
Sammenspilsholdene sammensættes efter lærernes vurdering.

 

BETALING

Der betales for undervisningen i 3 rater, som falder som beskrevet nedenfor.

  • Rate 1: september, oktober og november – plus kontingent (opkræves ultimo august)
  • Rate 2: december, januar og februar (opkræves ultimo november)
  • Rate 3: marts, april, maj (opkræves ultimo februar)

 

Ved manglende betaling pålægges et rykkergebyr på kr. 100.

Restancer kan vi ikke klare, da lærerne skal have deres løn. Vi kan se os nødsaget til at standse undervisningen, indtil betalingen er bragt i orden.