Betingelser & Priser

AFLYSNINGR

Hvis musiklæreren af tvingende grunde må aflyse, vil den aflyste lektion enten blive erstattet en anden dag eller givet straks af en vikar. Er det ikke mulig at erstatte lektionen inden udgangen af juni måned 2017, refunderes beløbet for lektionen. Læreren fører protokol.

 

Hvis dit barn går på Bernadotteskolen, bør du hjælpe dit barn med at huske at komme til undervisningen, da lærerne bruger kostbar tid på at hente eleverne. Du kan evt. lave en aftale med pædagogerne i skolens fritidsordning om at hjælpe dit barn med at huske undervisningen.

 

UDMELDELSE / PRØVETID

Hvis eleven ikke ønsker at fortsætte, skal udmeldelsen ske skriftligt til bestyrelsen ”bernamus@gmail.com”. Opsigelsesvarslet er løbende måned + 1 måned.

 

For gamle elever bliver kontingentet ikke tilbagebetalt.

 

MEDLEMSKONTINGENT

DKK 575,00 kr. pr. familie for sæson 2017 / 2018.
UNDERVISNINGSGEBYRER (mindre udgifter til noder kan komme oven i)

Instrument og sang

• 1/2 lektion (25 minutter) DKK 752,00 pr. måned
• 1/1 lektion (50 minutter) DKK 1.393,00 pr. måned

 

Sammenspil, udbydes til tre elever eller derover

• Lektion ved 3 + elever: 40 min   DKK 516 kr. pr. måned pr. elev.

For at deltage i sammenspil skal eleven have modtaget undervisning i sit instrument.
Sammenspilsholdene sammensættes efter lærernes vurdering.

 

BETALING

Betaling sker i to rater. Første betaling skal være indbetalt i anden uge af august, hvis dit barn skal indgå i lærernes skemalægning for undervisningsstart i september. Anden rate skal være indbetalt senest ultimo januar.

Betalingsraterne gælder for perioderne:

1. rate / 1.september – 31. januar.

2. rate / 1. februar  – 31. maj.

 

Betaling skal ske rettidigt via DIBS-kortbetaling. Ved indgået aftale om undervisning, vil betaler få tilsendt en “velkomstmail”. I mailen er et ’log-ind-link’ til betalingssiden. På ’log-ind-siden’ bestiller betaler et engangs-password, som bliver tilsendt den e-mail adresse, angivet i tilmeldingen (betalers e-mail). Passwordet benyttes som log-ind til betalingssiden. Husk at klikke på knappen “Send Kvittering”. Det er nødvendigt for at betalingen bliver registreret i skolens system.

 

Ved første betaling bekræftes også de hér beskrevne betingelser. I DIBS vil der blive oprettet en abonnementsaftale tilknyttet betalers kort. De efterfølgende to opkrævninger, vil herefter automatisk blive trukket fra den oplyse konto.

 

Hvis eleven meldes ud af Musikskolen, sletter Musikskolen tilknytningen til betalingskortet. Regnskabsfører sørger for, at alle skolens kortaftaler bliver slettet, da alle forpligtelser og krav er afsluttede.

Betaler har også selv mulighed for at standse betalingsaftalen ved at “slette kortet”, via betalingssiden, hvilket vil opfattes som en bekræftelse på, at man ikke længere ønsker at fortsætte undervisningen. Dette gøres dog først efter aftale om sidste undervisningsdato.

Der kan via betalingssiden også registreres evt. nyt kort.

 

Ved manglende betaling pålægges et rykkergebyr på kr. 100.

Restancer kan vi ikke klare, da lærerne skal have deres løn. Vi kan se os nødsaget til at standse undervisningen, indtil betalingen er bragt i orden.