VELKOMMEN !

musikskole forside_high

Musikskolen holder til i lokaler på Bernadotteskolen i Hellerup – og tilbyder musikundervisning til alle. Vi brænder for musikken! Det er en fornøjelse at se, når børn og unge mærker glæden ved at udfolde sig med musik!

OBS: Der er nu åbent for tilmelding til sæson 2021/22.

Under “Undervisning” kan du se, hvilke musikformer vi tilbyder lige nu.

Er du som forælder i tvivl om, hvilken musikundervisning, der passer bedst til dit barn, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte vores lærere og høre nærmere.

INFO: Indkaldelse til Generalforsamling

Musikskolen indkalder hermed til generalforsamling, der afholdes onsdag den 11. august kl. 18.30 på Bernadotteskolen, Hellerupvej 11. Når dagen nærmer sig, vil I her på Musikskolens hjemmeside kunne se, hvilket lokale generalforsamlingen afholdes i. Dagsordenen vil være:

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning om årets virksomhed 2019/20
3. Forelæggelse af regnskab 2019/20 til godkendelse
4. Aktiviteter for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
7. Kontingentfastsættelse (Forslag: Uændret)
8. Eventuelt

I er velkomne til at indsende forslag til behandling på generalforsamlingen til: bernamus@gmail.com . Det vil glæde os meget at se jer.