VELKOMMEN !

musikskole forside_high

Musikskolen holder til i lokaler på Bernadotteskolen i Hellerup – og tilbyder musikundervisning til alle. Vi brænder for musikken! Det er en fornøjelse at se, når børn og unge mærker glæden ved at udfolde sig med musik!

OBS: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Kære elever og forældre

Musikskolen indkalder hermed til generalforsamling, der afholdes mandag den 27. marts kl. 19.00 i lærerværelset på Bernadotteskolen, Hellerupvej 11.

Dagsordenen vil være:

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning om årets virksomhed 2021/22
3. Forelæggelse af regnskab 2021/22 til godkendelse
4. Aktiviteter for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
7. Kontingentfastsættelse (Forslag: Uændret)
8. Fastlæggelse af dato for førstkommende bestyrelsesmøde
9. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen indsendes til: bernamus@gmail.com . Det vil glæde os meget at se jer 🙂


Kærlig hilsen
Musikskolen på Bernadotteskolen

Der er åbent for tilmelding til sæson 2022/23. Vi glæder os til at se jer!

Under “Undervisning” kan du se, hvilke musikformer vi tilbyder lige nu.

Er du som forælder i tvivl om, hvilken musikundervisning, der passer bedst til dit barn, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte vores lærere og høre nærmere.