FAQ & Nyttige oplysninger

Her følger svar på nogle ofte stillede spørgsmål. Du kan læse den fulde tekst for vores Betingelser her.

Skal eleven medbringe eget instrument til undervisningen?

SVAR: Trommeset, bas, keyboard og piano stilles til rådighed af Musikskolen. Ved andre musikinstrumenter, som violin, saxofon mm., kan det komme på tale, at du selv skal medbringe et instrument. Det aftales med læreren.

Kan jeg tilmelde mig undervisningen midt i sæsonen?

Ja – hvis der er ledige undervisningstider. Send en mail til os på bernamus@gmail.com, så tjekker vi om der er ledig kapacitet. Ellers er der altid mulighed for at blive skrevet på ventelisten. Kommer der en ledig plads, vil du blive kontaktet. Men man kan først starte undervisning, når der er betalt for første rate!

Hvorfor skal der betales både kontingent og undervisningsgebyr? Er det ikke “dobbelt op”?

SVAR: Musikskolen drives af én lærer og få forældre. Frivilligt og ulønnet. Kontingentet dækker foreningens administrationsomkostninger, udgifter til regnskabsfører, faste abonnementer, vedligeholdelse af hjemmeside/database og betalingsfunktioner.

Undervisningsgebyrene skal betale lærerlønninger samt vedligeholdelse af instrumenter og inventar.

Hvad bruges mine personoplysninger til i Musikskolens database? Hvor sikkert er de lagret?

SVAR: Personoplysninger, indtastet i forbindelse med tilmelding til undervisning eller senere rettelser, tilhører i sin helhed medlemmet/eleven. Disse oplysninger stilles til rådighed for, at Musikskolen kan knytte en elev til en bestemt undervisningsaftale, samt for at lette skolens administration af undervisningen. Personoplysninger vil under ingen omstændighed frigives til 3. part.

Musikskolens database er beskyttet af databasens administrator ved brugernavn og password. Samme database bruges af mange andre musikskoler i Danmark og udlandet.

Et medlem kan, når som helst, forlange sletning af nogle eller alle personhenførbare oplysninger fra Musikskolens database. Hvis medlemmet forlanger sletning af de oplysninger, som er nødvendige for entydigt at kunne knytte medlemmet til undervisningsaftalen og tilhørende betalingsansvar, vil undervisningsaftalen miste gyldighed og handlingen blive sidestillet med en udmeldelse.

Minimumsoplysninger for at opretholde en undervisningsaftale er:
– elevens personnummer, navn og adresse
– betalingsansvarlig persons personnummer, navn, adresse og e-mail